Tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 171.71 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch giao. Số người tham gia BHYT là 84,746 triệu người, đạt 99,5% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3% dân số, vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. 

6 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHYT tăng 674.772 người; trong đó, 5 tỉnh, TP đạt kết quả cao về số người tham gia BHYT là Hà Nam, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 405.695 người, đạt 82,7% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,483 triệu người, đạt 94,6% kế hoạch giao. Như vậy, số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 6 tháng cuối năm 2019 là 819 nghìn người.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo, BHXH các tỉnh, TP cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Trong đó, tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia. Trên cơ sở BHXH Việt Nam giao kế hoạch số lượng đơn vị kiểm tra, rà soát và đôn đốc, BHXH các tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hằng tháng, phấn đấu đến hết tháng 12/2019 hoàn thành rà soát 100% doanh nghiệp trong dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp.

Về BHYT học sinh, sinh viên, ông Trần Đình Liệu cũng đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với ngành Giáo dục tổng kết, đánh giá thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; triển khai thực hiện cho năm học 2019-2020; phối hợp với các trường rà soát học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tổ chức tuyên truyền vận động đảm bảo 100% đối tượng tham gia.

Thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn 

Cần tiếp tục khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển người tham gia BHYT; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động. 

BHXH các tỉnh, TP phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển tiền đóng BHYT cho đối tượng đúng thời hạn. 

Cùng với hàng tháng, bám sát các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng trước theo Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Để bảo đảm quyền lợi của lao động, giảm nợ đọng BXH, BHXH Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành.

Nhất là, tăng cường thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, đặc biệt kiên quyết thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn hoặc có nguy cơ nợ đọng. Thực hiện chuyển hồ sơ các đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến Cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Báo cáo của BHXH cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, BHXH các tỉnh, TP đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Qua đó, phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng.

Thành Công