Ngày 11/11, Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2019.

Tiết kiệm, chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, QH đưa ra 11 nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu Chính phủ thực hiện. Trước tiên là tiếp tục khơi thông và tạo ra những động lực tăng trưởng mới; tập trung giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nước; khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh và sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn.

Tiếp đó, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

“Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch và tăng cường tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu”, nghị quyết nêu rõ.

Cũng theo Nghị quyết, quyết liệt xử lý các ngân hàng yếu kém; tăng cường hiệu quả, hiệu lực hoạt động thanh tra, giám sát tổ chức tín dụng. Chính phủ cũng phải có trách nhiệm cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giải phóng mặt bằng cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện các dự án giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền.

Xử lý nghiêm các sai phạm trong thực thi công vụ

Quá trình phát triển các dự án năng lượng tái tạo phải gắn với bảo vệ môi trường, nhất là với các dự án điện mặt trời. Dự án lưới truyền tải điện phát triển năng lượng tái tạo cần được đẩy nhanh thực hiện, cùng đó là hoàn thiện khung pháp lý về giá điện.

Quốc hội cũng đề nghị, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác quản lý đất đai; rà soát thực trạng, xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra.

Chính phủ cũng phải kịp thời hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách tiền lương.

“Thực hiện nhanh, quyết liệt việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành một cách thực chất hơn cho doanh nghiệp và người dân để loại bỏ các chi phí không chính thức; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các sai phạm trong thực thi công vụ, trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức”, Quốc hội nêu.

Quốc hội yêu cầu, kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động theo dõi sát tình hình thế giới và khu vực để kịp thời có giải pháp ứng phó phù hợp với những vấn đề phát sinh, nhất là trên biển Đông; kiên trì, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân trên biển.

12 chỉ tiêu năm 2020

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%;

2. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%;

3. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%;

4. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP;

6. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;

7. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%;

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%;

9. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh;

10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%;

11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%;

12. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.


H.Giang