Trước đó ngày 8/5/2019, Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã công khai đợt 1, danh sách 770 DN còn nợ 162,2 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, có 726 DN đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ 158,4 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; có 44 DN ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế còn nợ 3,8 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.  

Như vậy, qua hai đợt công khai cho thấy, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 530,5 tỷ đồng.

Theo danh sách nợ thuế Cục Thuế Quảng Ninh vừa công khai, DN có số nợ lớn nhất là Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (mã số thuế 0101999155), nợ trên 57,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần (CP) Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã số thuế 5700100263), nợ trên 28,5 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn đầu tư Hồng Nguyên (nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài), còn nợ trên 20,3 tỷ đồng; Công ty CP Hương Phong (mã số thuế 5700103602), nợ trên 14,5 tỷ đồng…

Dẫn đầu danh sách DN đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ tiền thuế là Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng (mã số thuế 5700470708), nợ trên 14,2 tỷ đồng; Công ty CP Thương Việt (mã số thuế 5700496103), nợ trên 12,6 tỷ đồng; Công ty CP xăng dầu chất đốt thương mại Quảng Ninh (mã số thuế 5701170055), nợ trên 10,3 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, công khai danh sách DN nợ thuế là việc làm thường xuyên của đơn vị.

Đồng thời, đây cũng là việc làm nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1608/TCT-QLN về tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế và thông báo danh sách người nộp thuế phải tổ chức đôn đốc, cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn, công khai thông tin…

Văn Tuấn+ Nhật Minh