CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) - mới quyết định thông qua 2 nội dung liên quan tới việc chuyển nhượng vốn góp của CTCP Phát triển Đô thị Asean và góp thêm vốn vào CTCP Địa ốc Thành Nhơn.

Cụ thể, HĐQT Novaland đã chấp thuận nhận chuyển nhượng 5,1 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của CTCP Phát triển Đô thị Asean.

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng thống nhất góp vốn vào CTCP Địa ốc Thành Nhơn tổng cộng thêm 760 tỷ đồng.

Dự kiến, sau khi hoàn tất góp vốn, Novaland sẽ sở hữu tổng cộng 10,4 triệu cổ phần, tương đương 79,39% vốn điều lệ tại Địa ốc Thành Nhơn. Tổng giá trị số vốn góp lên tới 1.041 tỷ đồng.


Trước đó, vào tháng 8/2017, Novaland cũng đã có quyết định góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn số tiền 1.045 tỷ đồng để chuyển đổi loại hình Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Số vốn góp này tương đương 98,12% vốn điều lệ của công ty sau chuyển đổi.

CTCP Địa ốc Thành Nhơn chính là đơn vị sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn mà Novaland có ý định góp vốn vào năm 2017 trước đó.

CTCP Địa ốc Thành Nhơn là một đơn vị thuộc "hệ sinh thái" doanh nghiệp của Novaland. Công ty được thành lập từ ngày 17/1/2015 với Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật là ông Bùi Đạt Chương (em ông Bùi Thành Nhơn).Vào thời điểm thành lập, Công ty Địa ốc Thành Nhơn có số vốn điều lệ chỉ 50 tỷ đồng do 3 cổ đông sáng lập góp vốn gồm Novaland góp 70%; ông Bùi Cao Nhật Quân sở hữu 20% và ông Bùi Phan Phú Lộc nắm giữ 10%. Tuy nhiên, theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 7/8/2017, công ty đã tăng vốn điều lệ lên gần 244 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần ban đầu.

Novaland vừa qua cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với việc thu về 11.632 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 58% và ghi nhận 2.062 tỷ đồng lãi ròng, tăng 24% năm 2016. Đặc biệt, do số lượng nhà bàn giao từ các dự án hoàn thành trong quý IV/2017 cao hơn so với cùng kỳ nên doanh thu quý IV của Novaland đã tăng tới 629% so với cùng kỳ và đóng góp hơn một nửa doanh thu cả năm 2017.

Quang Thắng/news.zing.vn