Nhà đầu tư phát giá “bán lại” quá cao?

Ngày 19/3/2019, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có Văn bản số 20/HHVN-ĐT gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về việc xin chỉ đạo, hướng dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ về cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Cụ thể là việc đàm phán thu hồi 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn.

Trong văn bản, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vinalines chỉ rõ, ngày 8/3/2019, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có Văn bản số 88/TB-VPCP chỉ đạo: Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hướng dẫn Vinalines khẩn trương thực hiện việc thu hồi 75,01% cổ phần đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành) theo kết luận thanh tra.

Tiếp đó, ngày 14/3, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã chủ trì buổi làm việc giữa Vinalines và Công ty Hợp Thành để thống nhất một số nội dung thực hiện kết luận thanh tra.

 

Ngày 17/9/2018, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Thanh tra Chính phủ kết luận Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% cổ phần (đợt 2 và đợt 3) thuộc sở hữu Nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư Công ty Hợp Thành khi chưa được Thủ tướng cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm quy định pháp luật, nên phải thu hồi về sở hữu Nhà nước. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi cổ phần Nhà nước tại cảng Quy Nhơn trên cơ sở đảm bảo nguyên trạng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chỉ đạo Công ty Hợp Thành cung cấp tài liệu và đề xuất phương án giá cho Vinalines. Hai bên tiếp tục đàm phán các nội dung Hợp đồng chuyển giao 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn và báo cáo Bộ GTVT phương án đề xuất giá vào ngày 22/3/2019.

 

Ngày 18/3/2019, Công ty Hợp Thành đã chuyển cho Vinalines báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và phương án đề xuất giá không chính thức. Theo phương án, giá trị thanh toán Công ty Hợp Thành đề xuất là hơn 751 tỷ đồng.

Về con số hơn 751 tỷ đồng, Vinalines cho biết, Công ty Hợp Thành đưa ra 4 lý do. Thứ nhất là giá mua cổ phần Công ty Hợp Thành đã thanh toán cho Vinalines để nhận chuyển nhượng 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn (hơn 415 tỷ đồng).

Tiếp theo là giá trị tài sản gia tăng của cảng Quy Nhơn trong giai đoạn Công ty Hợp Thành tham gia quản lý điều hành (hơn 336 tỷ đồng). Sau đó, chi phí cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp cùng ngành cảng biển (78,4 tỷ đồng). Và cuối cùng, giá trị đầu tư công sức, chất xám, trí tuệ trong giai đoạn quản lý, điều hành để nâng cao năng suất, doanh thu, lợi nhuận cho cảng Quy Nhơn, mức tổn thất của nhà đầu tư trong lợi nhuận kế hoạch tương lai đã xác định trong phương án kinh doanh mất đi khi thực hiện thoái 75,01% cổ phần cảng Quy Nhơn (26,5 tỷ đồng).

Theo Vinalines, giá trị Công ty Hợp Thành đề xuất quá cao. Từ khi tham gia quản lý, điều hành cảng Quy Nhơn, Công ty Hợp Thành chưa đầu tư thêm vốn, tài sản vào cảng Quy Nhơn. Vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn giữ nguyên 404,09 tỷ đồng như thời điểm cổ phần hóa cảng và thời điểm chuyển nhượng số cổ phần trên.

Tài sản của cảng Quy Nhơn gia tăng từ nguồn lực tài chính của cảng và nguồn vốn vay thương mại. Trong khi, phương án đề xuất giá của Công ty Hợp Thành bao gồm cả tài sản được cảng Quy Nhơn đầu tư, mua sắm trong giai đoạn 2014 - 2018.

Được biết, hiện việc đàm phán giữa Vinalines và Công ty Hợp Thành đã trải qua 13 cuộc họp bàn, nội dung chủ yếu liên quan về phần giá trị tăng thêm nhà đầu tư cảng được hưởng (trong thời gian đầu tư cảng Quy Nhơn từ năm 2012). Lý do, đây là việc chưa có tiền lệ, chưa có khung pháp lý, các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá cũng chưa có phương pháp để xác định phần tăng thêm sẽ được xác lập theo nguyên tắc nào.

Dự kiến tăng vốn điều lệ trong thời điểm “nóng”?

Theo dự kiến tới đây, Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tại kỳ Đại hội cổ đông lần này, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn dự định sẽ tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỉ đồng, lên 538,79 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2019.

Việc đề xuất tăng vốn của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn diễn ra trong thời điểm chuyển giao 75,01% vốn của công ty này từ nhà đầu tư Cảng (Công ty Hợp Thành) về Vinalines đang gặp vướng mắc về việc xác định giá trị đầu tư hoàn trả cho nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền Tổng Giám đốc Vinalines, nếu kế hoạch tăng vốn và đầu tư mở rộng cảng Quy Nhơn được Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua, việc Vinalines đàm phán với Công ty Hợp Thành để thu hồi 75,01% cổ phần Nhà nước tại cảng này sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Phía Vinalines đã có văn bản gửi nhà đầu tư là Công ty Hợp Thành, Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng như Thanh tra Chính phủ nói rõ: Việc tổ chức Đại hội cổ đông tăng vốn của Công ty Hợp Thành sẽ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán.

Đức Tôn