Đáng chú ý, có 61/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh, trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu).

Cụ thể, năm 2018, Cục Thuế Bắc Giangthu ngân sách đạt 8.600 tỷ đồng, bằng 208% so với dự toán (vượt 108%) và tăng 61% so với thực hiện năm 2017. Số thu tăng đột biến chủ yếu là thu từ đất.

Nếu trừ khoản thu từ đất, số thu đạt được là 3.370 tỷ đồng, bằng 113% so với dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, đạt được kết quả trên là do trong năm qua Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quản lý tốt công tác kê khai, kế toán thuế, cấp mã số thuế, hoàn thuế…

Với thành tích vượt trội của Cục Thuế Bắc Giang, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cục thuế. Tổng cục trưởng đã ghi nhận những thành tích mà Cục Thuế Bắc Giang đã đạt được trong năm 2018 và tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống tốt đẹp qua nhiều năm, Cục Thuế Bắc Giang sẽ ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Đại diện Cục Thuế Hà Giang cho biết, năm 2018, tổng thu ngân sách đơn vị thực hiện đạt 1.764,2 tỷ đồng, đạt 101% dự toán pháp lệnh, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 9 chi cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao điển hình như: Chi cục Thuế (CCT) huyện Yên Minh thu đạt 169,3%, CCT huyện Đồng Văn thu đạt 167,9%, CCT huyện Xín Mần thu đạt 114,7%...

Điểm lại kết quả đạt được, đại diện Cục Thuế Bắc Kạn cho biết, lũy kế đến hết năm 2018, Cục Thuế thu ngân sách đạt 642,2 tỷ đồng, bằng 109,8% dự toán pháp lệnh, đạt 106,2% dự toán tỉnh giao, bằng 103,6% so với dự toán phấn đấu, tăng 10,5% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, cả 9/9 đơn vị trực tiếp thu đều hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao; có 11/16 khoản thu cục thuế thực hiện hoàn thành vượt dự toán là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thu thuế bảo vệ môi trường...

Theo Cục Thuế Đắk Lắk, tổng thu nội địa năm 2018 do cục thuế thực hiện đạt 5.710 tỷ đồng, đạt 123,3% so với dự toán pháp lệnh (tăng 23,3%), tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Cục Thuế Đắk Lắk hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, trong số 5.710 tỷ đồng thu được của năm 2018, thì thu từ thuế, phí là 4.573 tỷ đồng, đạt 115,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 111,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tương đương vượt dự toán 637 tỷ đồng.

Nói về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đại diện Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, năm 2018 cơ quan này đã thực hiện thanh tra đối với 156 doanh nghiệp, tăng thu 28,4 tỷ đồng; thực hiện 1.013 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với số tiền truy thu, truy hoàn, ấn định, phạt là 68 tỷ 676 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Đắk Lắk cũng đã đôn đốc thu hồi nợ, giảm nợ thuế được trên 262 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách hơn 48,3 tỷ đồng; thu nợ thuế từ tiền thuê đất hơn 105,6 tỷ đồng.

Cục thuế đã công khai gần 6.000 lượt người nộp thuế cố tình chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, với số tiền trên 820 tỷ đồng, sau công khai đã thu được trên 122 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Yên, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 4.574,6 tỷ đồng, đạt 164,3% dự toán trung ương giao, đạt 114,4% so dự toán tỉnh giao, tăng 22,7% so cùng kỳ.

Trong đó, tổng thu nội địa là 4.518,1 tỷ đồng, đạt 113,8% tỉnh giao; tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; thu hải quan là56,5 tỷ đồng, đạt 182,3% dự toán thu trung ương và tỉnh giao, tăng 14,6% sovới cùng kỳ năm 2017.

Có 12/16 khoản thu đạt dự toán và 10/10 đơn vị thu vượt dự toán tỉnh giao. Một số đơn vị thu vượt dự toán cao, như: Chi cục Thuế huyện Đông Hòa vượt 116%; Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân vượt 67,6%; Chi cục Thuế huyện Tuy An vượt 66,9%; Chi cục Thuế thị xã Sông Cầu vượt 65,8%...

Ban Mai