Tại họp báo Chính phủ chiều 2/6, trả lời câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong vụ Ngân hàng BIDV, trong đó có “sai phạm rất nghiêm trọng” của nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã nhận được thông tin kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương", bà Hồng khẳng định.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng nhìn nhận, Kết luận này sẽ giúp cho BIDV, Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ hệ thống Ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, tổ chức hoạt động của Ngân hàng để làm sao hệ thống Ngân hàng hoạt động một cách lành mạnh hơn.

Trước đó, theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV đã mắc sai phạm là rất nghiêm trọng, tới mức phải xem xét xử lý kỷ luật trong thời gian điều hành BIDV.

Ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

Nguyên Chủ tịch BIDV cũng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ngoài ông Hà, các ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng Giám đốc BIDV và ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV cũng được Uỷ ban Kiểm tra cho rằng có vi phạm nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Hai ông này cùng chịu trách nhiệm đối với một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ có vi phạm, cũng như trách nhiệm về đề xuất, thẩm định chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm của BIDV. 

Cùng với đó, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực ngân hàng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng.

Hương Giang