Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ đồng thời trên cơ sở  bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, trong năm 2019, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Năm 2019, CSTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để điều hành chủ động, đồng bộ, linh hoạt các công cụ CSTT, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ; kiểm soát lạm phát cơ bản ở mức 2,1%, tạo dư địa thuận lợi để điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Qua đó góp phần kiểm soát lạm phát CPI bình quân cả năm ở mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Đến cuối năm 2019, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13% so với cuối năm 2018; thanh khoản hệ thống được đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chi trả cho nền kinh tế.

Về điều hành lãi suất, NHNN bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, diễn biến thị trường để triển khai tổng thể các biện pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn, chi phí hợp lý, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Từ ngày 16/9/2019, NHNN điều chỉnh giảm đồng bộ 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành; từ ngày 19/11/2019 giảm 0,2-0,5%/năm trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng và 0,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên; giảm 0,75%/năm lãi suất nghiệp vụ thị trường mở. Đồng thời chỉ đạo tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động cân đối nguồn vốn và năng lực tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hơp lý

Các TCTD có thị phần có thị phần lớn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên, áp dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp với nhiều đợt cắt giảm trong năm 2019.

Về công tác điều hành tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tập trung phân bổ vào lĩnh vực sản xuất, ưu tiên tạo động lực phát triển, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu hợp pháp về vốn, nhất là vốn tín dụng tiêu dùng cho người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Để hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen ngay từ đầu năm ,Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân tiếp cận vốn, có giải pháp tín dụng phù hợp đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được NHNN đặc biệt quan tâm.Công tác cơ cấu lại các TCTD tiếp tục được NHNN đẩy mạnh, sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD được giữ vững, các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN và sự nỗ lực của hệ thông TCTD, ước tính đến tháng 12/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các TCTD ở mức 1,89%( hoàn thành mục tiêu dưới 2%).

Tính từ năm 2012 đến tháng 1/2019 toàn hệ thống các TCTD ước tính xử lý được 1.064 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

Với chính sách không dùng tiền mặt NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Trong lĩnh vực thanh toán đã ứng dụng tất cả công nghệ mới trên thế giới (ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking….) phục vụ hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm và thu được nhiều kết quả.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2020, NHNN sẽ điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới 4%; ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý; ổn định thị trường tiền tệ ngoai hối.

Nguyễn Điểm