Từng khẳng định vị thế ở nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần (không có tỷ lệ sở hữu của Nhà nước chi phối) giai đoạn trước, trong vài năm gần đây MSB có phần chậm lại ở các chỉ tiêu tăng trưởng để tự tái cơ cấu, củng cố nền tảng, tích lũy động lực để mở các hướng bứt phá mới. Và với những kết quả năm 2018, kế hoạch 2019, nhà băng này đang thực sự trở lại đường đua.

Xây chắc nền, nắm thành quả

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 cho thấy, MSB chính là một hiện tượng bởi có tốc độ tăng trưởng tính bằng lần trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Như ở lợi nhuận trước thuế, mức MSB đạt được năm qua hơn 1.053 tỷ đồng, bằng 6,4 lần năm 2017. Hoạt động kinh doanh ngoại hối 2018 đạt lãi thuần bằng 3,2 lần năm 2017 và tăng 15,5 lần so với 2016. Thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ 2018 gấp đôi so với năm trước…  Đó không phải những mức tăng trưởng nóng mà đang phản ánh sát tiềm lực của MSB, thậm chí vẫn còn thận trọng.

Thử nhìn vào một chỉ số cơ bản, hệ số an toàn vốn (CAR), tại MSB chốt năm 2018 giữ ở mức 12,17%, cao hơn nhiều so với mức quy định tối thiểu 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. CAR càng cao càng tạo tấm đệm an toàn dày thêm, nhưng cũng phản ánh sự thận trọng của ngân hàng trong sử dụng vốn.

Hay chỉ tiêu nợ xấu, tại MSB được kiểm soát khá thấp với 2,21% vào cuối 2018. Cùng với CAR ở mức cao, chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu còn đặt trong yêu cầu chuẩn bị thực hiện chuẩn mực Basel 2, với cơ chế phân loại nợ chặt chẽ và áp lực hơn.

Tự tin ở hai chỉ tiêu quan trọng trên, cùng các trụ cột khác đã tập trung xây dựng trước đó, MSB đang trình hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước để thực hiện Basel 2 trước thời hạn.

Hay ở một đánh giá từ bên ngoài, cuối tháng 3 vừa qua, Moody’s - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới - đã quyết định nâng hạng tín nhiệm đối với MSB.

Với những khẳng định vững vàng ở các yếu nền tảng đó, rõ ràng sự tăng trưởng tại MSB không nóng mà là những thành quả bước đầu, gợi mở một sự trở lại ấn tượng trong năm 2019.


Dịch chuyển và cam kết mạnh mẽ

Không có sự bứt phá nào bền vững mà thiếu đầu tư, chuẩn bị. Những bước chuẩn bị trong các năm trước, năm 2018, MSB đã thể hiện sự dịch chuyển mạnh mẽ trên nhiều trục hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng của hoạt động dịch vụ năm 2018 gấp đôi năm 2017 một mặt cho thấy kết quả của chiến lược dịch chuyển sang bán lẻ, tăng cường dịch vụ, thay vì chủ yếu dự vào tín dụng. Hướng đi này an toàn và giảm thiểu rủi ro do tín dụng thường dễ gắn với nợ xấu.

Mặt khác chiến lược này cũng phản ánh sức cạnh tranh, độ hiệu quả trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ của MSB trên thị trường, khi đây cũng đang là hướng đi quyết liệt của hầu hết các ngân hàng thương mại.

Năm 2019, theo định hướng nêu tại đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra, MSB sẽ tiếp tục đặt trọng tâm nguồn lực đầu tư lớn và triển khai mạnh hệ thống công nghệ để tiện ích số hóa, nâng cao trải nghiệm cho khác hàng. Ngân hàng số là điểm ngắm dịch chuyển chiến lược tiếp theo của MSB.

Ở lõi hoạt động truyền thống, MSB cũng là một trong số ít ngân hàng thương mại đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao, với khoảng 35%. Chỉ tiêu này một mặt tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, mặt khác góp phần thúc đẩy MSB hướng đến những kết quả cao hơn so với năm 2018.

Cụ thể, đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của MSB đã thống nhất thông qua các mục tiêu mới: tổng tài sản tăng 11%, đạt mức 153 nghìn tỷ đồng; vốn huy động thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 22%; dư nợ tín dụng tăng 35%; lợi nhuận trước thuế thu nhập đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 77%. Đặc biệt, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 9% lên 12.750 tỷ đồng, tỷ lệ chia lợi tức cổ phần dự kiến lên đến 10%.

Tại đại hội trên, lãnh đạo MSB khẳng định đây là những mục tiêu khả thi, gắn với chiến lược phát triển bền vững và bài bản. Đồng thời, kết quả 2018 và chỉ tiêu 2019 cũng là cơ sở để MSB tự tin thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào quý 3 tới, như một cam kết cụ thể với cổ đông, nhà đầu tư về minh bạch và nỗ lực nâng cao hiệu quả trong hoạt động.