Một số khoản thu tăng cao so với tiến độ dự toán pháp lệnh như: Thu từ khối doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) địa phương đạt 63%, lệ phí trước bạ 71%, phí và lệ phí 62%...

Một số đơn vị có số thu đạt trên 60% so với dự toán pháp lệnh như: Lạc Dương 69%, Bảo Lộc 62%, Bảo Lâm 70%, Đơn Dương 64%, Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà - Đam Rông 64%, Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh - Cát Tiên 82%. Cá biệt có Chi cục Thuế huyện Di Linh đã hoàn thành vượt dự toán năm 2019 (104% dự toán pháp lệnh).

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp so với tiến độ dự toán. Cụ thể như: Thu từ khối công thương nghiệp - ngoài quốc doanh mới đạt 53%, thuế bảo vệ môi trường 55%; một số đơn vị kiểm tra có số thu đạt thấp so với chỉ tiêu được giao...

Trước tình hình thực tế trên đây, ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, từ nay đến cuối năm toàn cục thuế, cũng như các chi cục thuế trực thuộc phải nỗ lực hết mình, tập trung đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

Văn Tuấn + Tố Uyên