Cụ thể, ngoài số 68 hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ đầu năm 2019 đến nay, còn có 2 hồ sơ năm trước chuyển sang với tổng số thuế đề nghị hoàn 4,063 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát về điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn 57 hồ sơ, với số tiền hơn 283 tỷ đồng, hồ sơ kiểm tra chưa đến hạn hoàn là 3 hồ sơ với số tiền gần 6 tỷ đồng, còn lại là không đủ điều kiện hoàn thuế.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, để đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), cục thuế đã kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế, nộp thuế. Kịp thời cập nhật các loại hồ sơ thuế, hồ sơ quyết toán thuế, xử lý số liệu về thuế và thông báo kịp thời đến người nộp thuế để bổ sung các thông tin còn thiếu trên hồ sơ khai thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phát sinh, nộp không đúng, không đủ số thuế phải nộp... từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật về thuế.

Báo cáo cho thấy, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp với số hồ sơ phải nộp đạt 93,6%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn (đã nộp) đạt 96,5%; tỷ lệ người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đạt trên 99%, tỷ lệ nộp thuế điện tử 96,45%. Cục thuế cũng tập trung phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp để thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu thu ngân sách.

Cũng theo Cục Thuế Lâm Đồng, thời gian qua cục thuế đã phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng quản lý chặt chẽ số lượng mã số thuế đang hoạt động, mã số thuế ngừng, nghỉ hoạt động, đóng mã số thuế.

Báo cáo cho thấy, đến 30/6/2019 cục thuế đã cấp mới 1.484 mã số thuế, trong đó tổ chức 915 và hộ cá thể 569 mã số thuế. Số mã số thuế tạm ngưng hoạt động là 1.587 mã, trong đó tổ chức 230 mã và hộ cá thể là 1.357 mã; số mã số thuế ngừng hoạt động đã chấm dứt hiệu lực 908 mã, trong đó tổ chức 88 mã và hộ cá thể 820 mã.

Văn Tuấn + Nhật Minh