Theo đó, tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với các khoản thu từ đất đai, từ hộ, cá nhân kinh doanh, tài nguyên khoáng sản; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện rà soát hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cá nhân kinh doanh thầu xây dựng và một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh khác...

Tỉnh cũng quản lý chặt chẽ các nguồn thu, không bỏ sót và thất thoát các khoản thu ngân sách; kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. 

Bên cạnh đó, Vĩnh Long tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc tính thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ, tiến hành phân loại nợ thuế và thực hiện các thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo nợ giảm dần và không phát sinh thêm nợ mới, nhất là các doanh nghiệp nợ thuế lớn.

Vĩnh Long đặt mục tiêu nợ thuế cuối năm 2019 của tỉnh không vượt quá 5% trên tổng thu ngân sách Nhà nước. Tỉnh đẩy mạnh phối hợp giữa ngành thuế với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để chống thất thu thuế trên một số lĩnh vực như vận tải thủy-bộ, xây dựng có vốn ngoài ngân sách Nhà nước, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc đá quý, khai thác khoáng sản cát sông.

Vĩnh Long nâng chất lượng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, thực hiện tốt phối hợp với đơn vị có liên quan để mở rộng phạm vi tuyên truyền chính sách thuế.

Trong 6 tháng năm 2019, tỉnh Vĩnh Long thu ngân sách Nhà nước trên 3.491 tỷ đồng, đạt 56,58% dự toán năm, tăng 25,27% so cùng kỳ năm 2018. Thu nội địa hơn 2.921 tỷ đồng, đạt 56,67% dự toán năm, tăng 24,29% so cùng kỳ năm trước; đặc biệt 14/16 khoản thu (chiếm tỷ trọng 98,9% trong tổng thu) có kết quả thực hiện đạt từ 50% trở lên. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 570 tỷ đồng, đạt 56,16% dự toán năm, tăng 30,53% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Long, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng khá so với cùng kỳ là do các ngành chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Phạm Minh Tuấn