Theo thống kê, trong số 191 đơn vị, có 183 doanh nghiệp nợ 2.586 tỷ đồng thuế, phí; 5 doanh nghiệp nợ hơn 251 tỷ đồng tiền thuê đất. Còn lại, 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng nợ gần 545 tỷ đồng.

Trong 183 doanh nghiệp nợ thuế, phí, có 71 doanh nghiệp là công khai lần đầu với hơn 24 tỷ đồng tiền nợ. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng TDC Hà Nội với số nợ tính đến ngày 28/2 là 2,8 tỷ đồng. 

112 doanh nghiệp còn lại có tổng nợ lên đến hơn 2.562 tỷ đồng, theo đại diện ngành Thuế đã được công khai trong giai đoạn năm 2015 - 2018, nhưng số nợ vẫn còn lớn.

Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long với số nợ tính đến ngày 28/2 là trên 360 tỷ đồng.

Ngoài ra, một loạt các đơn vị nợ lớn cũng bị điểm danh, gồm: Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội (nợ 118,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm (nợ 91,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam (còn nợ hơn 83 tỷ đồng),...

Với 3 chủ dự án nợ tiền sử dụng đất, theo thống kê, có số nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô (hơn 325,7 tỷ đồng).

Còn lại, 2 chủ dự án khác là Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam (nợ gần 130 tỷ đồng) cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (nợ hơn 89 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 182 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất đai, với tổng số tiền nợ 284,8 tỷ đồng.

Kết quả sau khi đăng công khai, chỉ có 56 doanh nghiệp và chủ dự án nộp 8,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Bình An