Từ 2014 - 2018, TP Hà Nội đã đầu tư 1.022,9 tỷ đồng cho 164 đơn vị trực thuộc bằng các nguồn vốn xây dựng cơ bản, chống xuống cấp và các nguồn khác theo phân kỳ các năm...

Cụ thể, TP đã giao 766,9 tỷ đồng để thực hiện 52 dự án (DA) đầu tư xây dựng cơ bản.

Cũng trong giai đoạn trên, TP đã giao gần 256 tỷ đồng cho 112 DA xây dựng, sửa chữa hoặc chương trình chống mối cho các trường làm chủ đầu tư.

Hiện, đã có 32 DA hoàn thành được bàn giao và đưa vào sử dụng, trong đó có 6 trường thành lập và xây dựng mới. TP cơ bản xóa phòng học tạm, phòng học chờ, cấp 4 xuống cấp...

TP cũng đã đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị trường học cho các đơn vị, với tổng số tiền gần 464 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí ngoài định mức là hơn 412 tỷ đồng (để thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2020 số tiền 99,5 tỷ đồng, Đề án Mầm non 5 tuổi là 57,5 tỷ đồng...); kinh phí chương trình mục tiêu Quốc gia là hơn 51,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, TP gặp khó khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Lý do chủ yếu do CSVC khó khăn (các phòng học xây dựng không đạt chuẩn theo tiêu chuẩn mới; thiếu phòng học, trường xuống cấp...), thiếu kinh phí cải tạo, mở rộng CSVC đáp ứng tiêu chuẩn.

Ở nội thành, các trường có sĩ số quá đông do tăng dân số cơ học, không có quỹ đất để mở rộng, xây thêm trường.

Còn ở các huyện ngoại thành, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia khó khăn hơn nhiều, nhiều huyện vừa phải đầu tư cho trường công nhận mới vừa tiếp tục củng cố đầu tư để công nhận lại trường đã đạt chuẩn...

1 trường không đạt kiểm định chất lượng

Trong 5 năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập các đoàn đánh giá ngoài để thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Kết quả, đã có 1.236 trường (509 trường mầm non, 307 trường tiểu học, 296 trường THCS, 115 trường THPT và 9 cơ sở giáo dục thường xuyên) được đánh giá.

Kết quả, có 1 đơn vị không đạt kiểm định; 514 đơn vị đạt cấp độ 1; 274 đơn vị đạt cấp độ 2 và 447 đơn vị đạt cấp độ 3.


Tuyển dụng 11.182 viên chức giáo dục

Từ năm 2011 - 2016, TP Hà Nội đã tuyển dụng được 33.380 giáo viên các cấp học để bổ sung, thay thế giáo viên do nghỉ chế độ và do tăng quy mô trường lớp.

Năm 2019, UBND TP cũng đã ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc trong các sở giáo dục của TP.

Theo kế hoạch, TP sẽ tuyển dụng 11.182 chỉ tiêu. Trong đó, số giáo viên tuyển dụng là 10.949 người, bao gồm 3.546 giáo viên THCS, 4.171 giáo viên tiểu học và 3.232 giáo viên mầm non.


Hải Hà