Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Kim Pha - Người phát ngôn UBND thành phố cho biết, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố rất ấn tượng, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt mức cao, đột phá so với cùng kỳ năm 2018.

7 tháng đầu năm 2019, thành phố Hải Phòng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 50.634,8 tỷ đồng tăng 36,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 14.549,2 tỷ đồng tăng 24,7%.

Vốn đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 14.160,1 tỷ đồng, tăng 31,38% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng từ 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2018 như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 23,62% so với cùng kỳ, gấp gần 2,5 lần so với bình quân cả nước (9,4%).

Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Vừa qua, thành phố diễn ra một số sự kiện quan trọng như: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 9, 10 HĐND thành phố khóa 15.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về sơ kết công tác giao kết, hợp tác giữa hai địa phương 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thành phố đã thể hiện trách nhiệm, vai trò theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Hải Phòng là động lực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc và cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà đánh giá: Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền báo chí đã cơ bản thực hiện theo 9 nhóm nội dung đã định hướng tại kỳ giao ban và cung cấp thông tin kỳ trước: Tập trung tuyên truyền các hoạt động của thành phố và các địa phương, đơn vị trong dịp cao điểm kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các cấp, các ngành chung sức xây dựng nông thôn mới và cải tạo đô thị đã góp phần đảm bảo an ninh tư tưởng, trật tự, an toàn xã hội, định hướng dư luận xã hội.

Một số báo đã nêu phong trào thi đua yêu nước của các cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, các cơ quan báo chí trong thời gian tới, tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; tích cực đưa tin, bài của các cán bộ công chức, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tháng 8, tháng 9 theo chủ đề năm 2019.

Kim Thành