Báo cáo của Cục Thuế Hải Dương cho thấy, do làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, nên gần 100% tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018.

Ông Nguyễn Năng Hoàn - Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018, cục thuế đã tập trung nhân lực, vật lực để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế đối với Nhà nước.

Báo cáo cho thấy, trong tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế, cục thuế đã không để một trường hợp nào gặp trở ngại, khó khăn khi thực hiện quyết toán thuế. “Chúng tôi đã huy động toàn bộ các đoàn viên thanh niên tại các phòng chuyên môn phối hợp cùng với bộ phận Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và Tổ triển khai hỗ trợ quyết toán thuế để hỗ trợ quyết toán thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế” - ông Hoàn thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, trong tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế, cục thuế đã tổ chức 5 lớp tập huấn, hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN cho trên 1.800 người tham dự. Cục thuế đã giải đáp vướng mắc tại hội nghị gần 100 câu hỏi; giải đáp bằng văn bản 15 văn bản; số lượt người đến cơ quan thuế tư vấn trực tiếp trên 2.400  lượt, giải đáp qua điện thoại trên 2.200 lượt, giải đáp qua hòm thư điện tử 15 lượt.

PV