Cũng theo ông Nam, đây là lần thứ 6 trong năm, Cục Thuế Hà Nam thực hiện công khai DN nợ thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng còn nợ thuế tính đến thời điểm ngày 31/8/2018.

Theo danh sách nợ thuế công khai, có 88 DN nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ với số nợ trên 127 tỷ đồng; có 59 DN và 1 hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ trên 35,5 tỷ đồng tiền thuế.

Chia sẻ thêm về công tác quản lý, thu hồi nợ thuế, Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Nam cho biết, đơn vị luôn tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho công chức thuộc các phòng được giao nhiệm vụ quản lý nợ; công chức thuộc các đội được giao nhiệm vụ quản lý nợ…

PV