Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với tỉnh về các nội dung: Tình hình quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước; công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018 và triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được triển khai đồng bộ, cơ bản đảm bảo đầy đủ những quy định về phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi theo mức chi tiêu và tính chủ động trong quyết định dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách của các cấp, góp phần thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Năm 2018, Bạc Liêu thu ngân sách Nhà nước đạt 107,19% dự toán được giao, tăng 9,95% so với năm 2017; ước thực chi ngân sách địa phương đạt 107,03% dự toán, tăng 29,43% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn Giám sát nghe lãnh đạo các sở, ngành tỉnh báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung như: Tình hình nợ đọng thuế, nợ đọng xây dựng cơ bản; tình trạng trốn thuế, quản lý kê khai, hóa đơn điện tử; tình hình thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tác động đến số thu, chi ngân sách Nhà nước của địa phương; tình hình triển khai Luật Ngân sách mới trên địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Chiến kiến nghị với Đoàn Giám sát một số nội dung như: Trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét điều chỉnh, sửa đổi Luật Doanh nghiệp; có cơ chế thích hợp để giao khoán cho các thành phần kinh tế thực hiện một số dịch vụ công để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân; sớm có văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể theo quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua. Để công tác thu, chi ngân sách cũng như công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả, đồng chí lưu ý, Bạc Liêu cần tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ các đối tượng nộp thuế trên địa bàn, nâng cao các tổ chỉ đạo chi thu thuế; tiến hành rà soát các tổ chức quỹ xã hội trên địa bàn tỉnh để kiểm soát được nguồn chi; chủ động, khẩn trương xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Đối với những kiến nghị của tỉnh, Đoàn Giám sát ghi nhận sớm trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành có liên quan hỗ trợ Bạc Liêu thời gian tới.

Báo cáo với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề thực hiện chính sách pháp luật giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạc Liêu Nguyễn Văn Vũ cho biết, tại Bạc Liêu, kể từ khi Luật Giáo dục nghề nghiệp được ban hành và có hiệu lực thi hành, tỉnh đã tổ chức, triển khai, quán triệt đến các cấp, các ngành, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. 

Tỉnh cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách học nghề, việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh bằng hình thức tổ chức 37 phiên giao dịch việc làm; phát 15.000 tờ rơi và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp, qua đó thu hút được trên 4.800 lượt người tham gia; gần 1.400 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và tuyển dụng ủy thác.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đến nay, tỉnh có 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp nghề tư thục, 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 3 cơ sở dạy nghề. Các cơ sở luôn chủ động trong công tác tuyển sinh và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Từ năm 2015 đến nay, các cơ sở đã đào tạo cho trên 53.500 học viên, trong đó trình độ cao đẳng là 2.708 sinh viên, trung cấp là 5.598 học viên, sơ cấp 6.679 người và 38.577 người được dạy nghề dưới 3 tháng. 

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cung ứng trên 1.500 lao động cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Pinetree và tập đoàn Dệt may Việt Nam; đào tạo lại cho 428 lao động tại Xí nghiệp May An Hưng nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động do thay đổi dây chuyền công nghệ mới...

Tuy nhiên, các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy ở các trường tuy có đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; việc thực hiện chọn mô hình thí điểm dạy nghề cấp huyện còn chậm, chưa gắn kết trong đào tạo với việc làm hoặc nâng cao năng suất lao động, chất lượng cuộc sống của người lao động nông thôn, chưa gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp…

Năm 2019, Bạc Liêu sẽ tuyển 38.000 người, trong đó, đào tạo trình độ đại học là 1.500 sinh viên; cao đẳng, trung cấp 3.500 học sinh, sinh viên; liên kết doanh nghiệp đào tạo lao động là 1.000 lao động; sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng là 22.000 lao động; lao động tự học, truyền nghề 10.000 người; lao động có việc làm, tự tạo việc làm đạt 85%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên hơn 58%.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Bạc Liêu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để lao động nông thôn nắm các chủ trương về công tác đào tạo; tổ chức tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; tiếp tục đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc. 

Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về đối tượng thụ hưởng chính sách từ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo nghề; ban hành mức chi phí đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Triệu Thế Hùng đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Bạc Liêu đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt trong quy hoạch phát triển và huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành cần điều chỉnh, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp phù hợp với đặc thù địa phương để đầu tư đào tạo có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải, tạo nên thế mạnh, thương hiệu cho từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhật Bình