Báo cáo cho thấy, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2019 theo Nghị quyết Quốc hội là 429.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước 369.300 tỷ đồng (vốn TPCP là 40.000 tỷ đồng); vốn nước ngoài 60.000 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 319.116 tỷ đồng, đạt 91,11% so với dự toán Quốc hội giao. Trong đó, vốn trong nước là 345.462,414 tỷ đồng, đạt 93,55%, có 35.734,319 tỷ đồng là vốn TPCP, đạt 89,34%; vốn nước ngoài là 45.653,708 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2019 đã được Quốc hội giao nhưng chưa được thủ tướng Chính phủ giao là 38.183,878 tỷ đồng bao gồm:

Số vốn 4.500 tỷ đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn xử lý nhà đất của Cảng Sài Gòn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận không giao cho Bộ Giao thông Vận tải và gần 33.683 tỷ đồng chưa giao kế hoạch vốn năm 2019 do chưa đủ điều kiện.

Về tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 để thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG), báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 23/10/2019 có 54/54 đơn vị đã gửi báo cáo phân bổ về bộ với số vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 16.500 tỷ đồng, đạt 91,67% kế hoạch Thủ tướng giao.

Cụ thể: Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 7.335, tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch giao. Vốn CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 9.164,7 tỷ đồng, đạt 91,65% kế hoạch giao. Như vậy, số vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 1.500 tỷ đồng.

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN tiếp tục đáng báo động. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về giải ngân vốn đầu tư công, ước thanh toán 10 tháng năm 2019 chỉ đạt 213.919 tỷ đồng, bằng 49,83% so với kế hoạch Quốc hội giao và 54,69% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỷ lệ giải ngân thấp hơn con số của cùng kỳ, lần lượt là 56,24% với Quốc hội và 57,93% so với kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là hơn 201.551 tỷ đồng, đạt 54,58% kế hoạch Quốc hội giao và 58,34% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng kỳ lần lượt đạt tỷ lệ tương ứng là  60,54% và 61,74%.

Số thanh toán vốn ngoài nước gần 12.367 tỷ đồng, chỉ đạt 20,61% kế hoạch Quốc hội giao và 27,09% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỷ lệ của cùng kỳ lần lượt là 31,92% và 34,84%.

Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương thấp hơn so với cùng kỳ 2018. Chỉ có 4 bộ, ngành và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Trong đó, có 3 bộ, ngành và 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%.

Cụ thể: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tỷ lệ giải ngân đạt 100%; Hội Nhà văn giải ngân 90,85% và Hưng Yên tỷ lệ giải ngân đạt 91,11%, Nam Định giải ngân 90,36%.

Đáng chú ý có 29 bộ, ngành và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (54%), trong đó có 15 bộ, ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%. Trong số đó có những đơn vị giải ngân tỷ lệ chỉ dưới 10% so với kế hoạch Thủ tướng giao như: Bộ Ngoại giao 5,65%, Ngân hàng Nhà nước 7,78%, Hội Chữ thập đỏ 5,34%...

Trần Quý