Ngày 22/10/1989, Tổ Nghiên cứu Đề án Tổ chức Hệ thống Tin học ngành Tài chính (tiền thân của Cục Tin học và Thống kê tài chính ngày nay) được thành lập với sứ mệnh nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý tài chính. Tổ nghiên cứu ban đầu gồm có 8 cán bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng Bộ lúc bấy giờ là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng (sau là nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội), và đồng chí Phạm Văn Thuận (nguyên Cục trưởng đầu tiên của Cục Tin học và Thống kê tài chính).

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc hiện đại hóa ngành Tài chính, khẳng định vị thế của Tin học Thống kê ngành Tài chính trên bản đồ CNTT Việt Nam.

Đến nay, hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính đã có 6 đơn vị chuyên trách CNTT cấp Cục ở Trung ương, tại cấp tỉnh có các bộ phận tin học, phòng tin học, các trung tâm dữ liệu. 

Toàn ngành Tài chính có hơn 3.680 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CNTT chiếm khoảng 5% trong tổng số cán bộ công chức của ngành Tài chính (với 450 cán bộ tin học trung ương và hơn 3.230 cán bộ tin học ở địa phương), trong đó có 5 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 88 cán bộ có trình độ thạc sĩ và còn lại là cán bộ có trình độ cử nhân/kỹ sư trong lĩnh vực CNTT.

 Một tiết mục văn nghệ tại kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Ảnh: TQ 

Tiếp tục kế thừa, phát huy các thành quả của quá trình triển khai CNTT, ngành Tài chính đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ di động trong: Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống Cổng Thông tin điện tử toàn ngành (bao gồm Cổng Thông tin Bộ Tài chính cũng như  Cổng Thông tin của các đơn vị cấp Tổng cục) nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp có thể truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet.

Đồng thời nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ di động cho một số ứng dụng nghiệp vụ/ứng dụng chỉ đạo điều hành tại đơn vị như: Chương trình quản lý văn bản điều hành, các ứng dụng về quản lý văn phòng điện tử tiến tới hiện thực hóa “Văn phòng không giấy tờ”, ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế.

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống thông tin chỉ đạo và điều hành phục vụ lãnh đạo; Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS), Hệ thống trao đổi dữ liệu thu nộp thuế giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính...

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được nghiên cứu, xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn từng bước đáp ứng được yêu cầu thông tin dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách của ngành Tài chính. Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu của ngành Tài chính cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu khai thác, sử dụng, đảm bảo tính liên kết, tích hợp, chia sẻ thông tin, giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Với những nỗ lực trong triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian qua, năm 2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

TQ