7 chi cục thuế đã hoàn thành dự toán năm 2019 gồm: Chi cục Thuế huyện Krông Pắc thu đạt gần 82,5 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán năm; Chi cục Thuế huyện Cư M’gar đã thực hiện được hơn 90,2 tỷ đồng tiền thuế phí, đạt 111,4% so với dự toán giao năm 2019; Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn đã thực hiện được gần 30 tỷ đồng, đạt 129,9% dự toán năm; Chi cục Thuế huyện Ea Súp đã thực hiện được gần 31 tỷ đồng, đạt 205,5% dự toán năm; Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Đrắk, đã thực hiện được gần 151 tỷ đồng, đạt hơn 113% dự toán năm; Chi cục Thuế khu vực Lắk - Krông Bông, riêng địa bàn huyện Lắk đã thực hiện được hơn 19 tỷ đồng, đạt 119% dự toán năm; Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, đã thực hiện được hơn 79 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm 2019.

Bên cạnh đó, các chi cục thuế còn lại cũng sắp hoàn thành dự toán thu cả năm, với số thu đã thực hiện được trên 90% dự toán năm.

Qua tìm hiểu được biết, mặc dù 7 chi cục thuế trên đã sớm hoàn thành và vượt kế hoạch thu NSNN năm 2019, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu thu chưa đạt cao. Ông Bùi Văn Chuẩn – Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, từ nay đến hết năm cục thuế sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị này tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn thu, thu đúng, thu đủ các khoản phát sinh.

Bên cạnh đó, các cục thuế trên cần tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác thu hồi nợ thuế, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách hành chính thuế, ứng dụng tin học, kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, các quy trình quản lý thuế…

Cùng với đó, các chi cục thuế cần phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn, xây dựng tiền đề thuận lợi, chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ, công tác lập và thực hiện tốt dự toán thu NSNN năm 2020.

ND-NM