Ủy nhiệm thu thuế còn khó khăn, vướng mắc

Ông Nguyễn Văn Luyện – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, công tác cải cách TTHC thuế luôn được đơn vị không ngừng nỗ lực nghiên cứu, triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

“Cụ thể, chúng tôi đã tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất để trình các cấp có thẩm quyền loại bỏ những TTHC còn rườm rà, gây khó khăn, cản trở cho NNT; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện niêm yết công khai TTHC thuế để NNT tìm hiểu. Cơ quan thuế phối hợp, giải quyết những vướng mắc về nghĩa vụ tài chính khi thuê đất, giao đất, ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế cho DN; thực hiện tốt TTHC trong các khâu hoàn thuế, thanh, kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của NNT…” - ông Luyện nói.

Năm 2018, Cục Thuế Quảng Ngãi và cá nhân Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Chia sẻ về công tác phối hợp thu ngân sách, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho biết, năm 2018, Cục Thuế Quảng Ngãi đã phối hợp với bưu điện tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc về việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

“Để việc thu thuế của hộ cá nhân kinh doanh nói riêng và công tác thu ngân sách nói chung được điện tử hóa và hướng tới việc “nộp thuế không dùng tiền mặt”, Cục Thuế Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Agribank tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ Cục Thuế Quảng Ngãi và Agribank Quảng Ngãi sớm đưa đề án vào thực tiễn cuộc sống, tạo thuận lợi cho NNT” - Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đề nghị.
Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện công tác ủy nhiệm thu thuế, công chức thuế tại các đội thuế liên xã đã trực tiếp cùng với nhân viên ủy nhiệm thu thuế của bưu điện đến từng địa bàn, từng cá nhân kinh doanh để giới thiệu, bàn giao công việc và hướng dẫn chế độ thu, nộp tiền thuế vào ngân sách. Các chi cục thuế và bưu điện thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế, bàn biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi và lãnh đạo bưu điện đã rất nỗ lực, quan tâm, dành nhiều thời gian để theo dõi, chỉ đạo…

 

Tuy nhiên, việc ủy nhiệm thu thuế đã phát sinh khá nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác phối hợp giữa chi cục thuế huyện với bưu điện trên địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn nhiều lúng túng, nhân viên thu thuế của bưu điện vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn, do đó kết quả công tác phối hợp thu thuế trên từng địa bàn được giao ủy nhiệm thu thuế chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Sớm đưa đề án “nộp thuế không dùng tiền mặt” vào thực tiễn

Chia sẻ về kế hoạch cải cách TTHC thuế trong thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho biết, từ thực tiễn địa phương và khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp ủy nhiệm thu thuế qua hệ thống bưu điện, Cục Thuế Quảng Ngãi đã xây dựng đề án khoa học “Giải pháp để hộ gia đình, cá nhân nộp thuế không dùng tiền mặt”. Cụ thể, đề án sẽ được Cục Thuế Quảng Ngãi phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank Quảng Ngãi) triển khai thực hiện.

Chia sẻ về lý do chọn Agribank Quảng Ngãi làm đơn vị phối hợp thu ngân sách, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, Agribank Quảng Ngãi là ngân hàng vừa có số dư nợ cho vay và số đối tượng cho vay lớn nhất trên địa bàn, lại có mạng lưới rộng lớn nhất với số lượng các chi nhánh và phòng giao dịch, tổ vay vốn, ngân hàng lưu động… được trải dài khắp các thành phố, thị xã, huyện…

Bên cạnh đó, Agribank Quảng Ngãi còn luôn có chính sách cho vay, ưu đãi hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp, chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình… 

Chia sẻ thêm về mục tiêu xây dựng đề án, ông Luyện cho biết, đề án được duyệt và triển khai thực hiện sẽ hạn chế đến mức thấp nhất và dần xóa bỏ việc nộp thuế bằng tiền mặt của hộ gia đình, cá nhân. Đề án sẽ góp phần tăng cường cải cách hành chính trong việc nộp thuế, tạo sự thuận lợi cho NNT, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh. Khi đề án được triển khai rộng rãi sẽ dần hình thành thói quen thanh toán thông qua việc chuyển khoản, góp phần phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Văn Tuấn