Được biết năm 2019, Cục Thuế Nghệ An được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách là 13.498 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy 5 tháng đầu năm, Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách đã vượt tiến độ dự toán được giao và tăng so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.

Chia sẻ về nhiệm vụ công tác thuế những tháng tới, đại diện Cục Thuế Nghệ An cho biết, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và chống thất thu thuế, đặc biệt Cục sẽ tập trung thanh, kiểm tra ở những lĩnh vực như: Hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử…

Tiếp tục bám sát Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1608/TCT-QLN về tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế và thông báo danh sách người nộp thuế phải tổ chức đôn đốc, cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn, công khai thông tin…

Ngoài ra, Cục Thuế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại với người nộp thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt đầy đủ chính sách thuế mới được sửa đổi ban hành; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế với ngân sách được thuận lợi nhất…

Văn Tuấn+ Nhật Minh