Trong số 701 đơn vị nằm trong danh sách công khai lần này thì có 605 đơn vị bị công khai lần đầu với số nợ 426 tỷ đồng.

96 đơn vị bị công khai lại với 110 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lại. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được cục thuế thực hiện công khai những năm trước, nhưng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đứng đầu danh sách các đơn vị chây ỳ này là: Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Viễn Đông (MST 0100519705, địa chỉ trụ sở tại tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) với số nợ hơn 13 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2019.

Tổng hợp số liệu từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thực hiện công khai lần đầu 828 đơn vị với số tiền nợ 1.720 tỷ đồng và công khai lại 411 đơn nợ 4.155 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi đăng công khai đã có 552 doanh nghiệp và dự án nộp 314 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Bình An