Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc trong năm 2015 theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học dùng cho người; sản xuất, bán buôn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; sản xuất mỹ phẩm; bán buôn thực phẩm chức năng; ứng dụng chuyển giao công nghệ chế phẩm sinh học dùng cho người, không thuộc các mặt hàng, ngành nghề then chốt ảnh hưởng tới nền kinh tế và an ninh xã hội, đặc biệt không ảnh hưởng tới chiến lược ngành Dược.

Hồng Vân