Đáng chú ý trong đó, thu từ lệ phí môn bài lập bộ năm 2019 được giao là 10,8 tỷ đồng, đến hết quý I/2019, Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột đã hoàn thành 100% kế hoạch. Để có được kết quả thu này, chi cục đã giao nhiệm vụ cho các đội thuế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các hộ kinh doanh thuộc diện nộp lệ phí môn bài chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

Đây là sắc thuế phải thu và hoàn thành ngay trong quý I/2019, với việc sớm hoàn thành chỉ tiêu thu này, đã tạo thuận lợi để Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột tập trung nguồn lực cho việc đôn đốc thu các sắc thuế khác.

PV