Với hơn 3.500 DN sử dụng HĐĐT, tỉnh Bắc Ninh được Tổng cục Thuế ghi nhận là một trong số những địa phương có tỷ lệ DN sử dụng HĐĐT cao nhất cả nước.

Có được kết quả trên, ông Vũ Xuân Quyết cho rằng, Cục Thuế Bắc Ninh luôn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT đến cộng đồng DN trên địa bàn; tích cực vận động DN sớm chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn giấy, sang sử dụng HĐĐT.

Đồng thời, phối hợp với 20 đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm HĐĐT nhằm đáp ứng các yêu cầu về khởi tạo, duy trì hệ thống dữ liệu an toàn, hiệu quả cho DN hoạt động, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của DN trong việc triển khai áp dụng HĐĐT.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định khá rõ, chậm nhất đến ngày 1/11/2020, tất cả các DN bắt buộc phải chuyển sang sử dụng HĐĐT, theo đó Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của HĐĐT đến với các DN chưa sử dụng; tổ chức hội nghị tập huấn về HĐĐT cho cộng đồng DN hoạt động trên địa bàn nắm bắt, hiểu rõ về lợi ích của HĐĐT. Thông qua các hội nghị tập huấn, Cục Thuế Bắc Ninh tập trung tuyên truyền, vận động các DN sớm áp dụng HĐĐT đáp ứng mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ đề ra.

Văn Tuấn