Thực hiện kế hoạch này, ngày 21/4/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ kích hoạt hệ thống HĐĐT toàn quốc. Đồng thời, tổng cục yêu cầu cục thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại địa phương do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm trưởng ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của cục thuế và các sở, ban, ngành có liên quan.

Như vậy, kể từ tháng 4/2022, HĐĐT sẽ được triển khai ở cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo lộ trình, đến ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đều sẽ thực hiện HĐĐT.

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, đến nay trên toàn quốc đã có 681.263 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT, trong đó có 643.596 doanh nghiệp và 37.667 hộ kinh doanh.

Đặc biệt trong 57 tỉnh, thành phố thực hiện giai đoạn 2 đã có nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tiến độ trên 50% số đơn vị chuyển sang thực hiện HĐĐT. Một số tỉnh đạt tiến độ tốt như: Bắc Ninh đạt trên 80%, Thái Nguyên đạt trên 90%, Quảng Bình đạt 92%, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Long An đều đã đạt trên 70% số doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HĐĐT.

PV