Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Minh Công (MST:5200208215) nợ trên 3,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Nga (MST:5200226589) nợ trên 3,1 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Nam Hà (MST:5200820513) nợ trên 2,8 tỷ đồng…

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế vừa được Cục Thuế Yên Bái công khai cũng cho thấy, hầu hết người nộp thuế không nộp thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu nợ thuế; người nộp thuế không nộp tiền thuế đúng thời hạn nhưng đã bỏ địa chỉ kinh doanh; cũng có doanh nghiệp còn nợ thuế nhưng người đại diện theo pháp luật đã chết… do đó số tiền thuế nợ chưa được thu hồi vào ngân sách.

Để thu hồi các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách, Cục Thuế Yên Bái đang tập trung nguồn lực, tăng cường đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật; tập trung rà soát, phân loại các khoản thuế nợ của từng đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phân tích, đánh giá, xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến nợ thuế của từng đơn vị, qua đó tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu đầy đủ các khoản thuế nợ vào ngân sách.

Văn Tuấn