Đó là một trong những nội dung được thể hiện trong báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của các bộ, ngành địa phương 2 tháng đầu năm 2019.

Căn cứ kế hoạch được giao, 2 tháng đầu năm 2019, kết quả giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN của các bộ, ngành địa phương ước đạt 16.210,314 tỷ đồng, đạt 3,89% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,52% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước 16.174,940 tỷ đồng, vốn ngoài nước 35,374 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, số liệu giải ngân kế hoạch vốn NSNN 2 tháng đầu năm 2019 của các bộ, ngành và địa phương mặc dù có cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhưng vẫn ở mức thấp.

Nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân thấp được các bộ, ngành, địa phương chỉ ra là do những tháng đầu năm, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; các bộ, ngành Trung ương và địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, đồng thời nhập dự toán trên hệ thống Tabmis; các chủ đầu tư đang hoàn thiện các các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định. 

Bên cạnh đó là trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nên ảnh hưởng đến kết quả giải ngân nguồn vốn.

 Trong lúc đó không ít dự án chậm tiến độ vì chưa được bố trí nguồn vốn. Ảnh: TQ

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng tới, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giao vốn cho các dự án đủ điều kiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 401/VPCP-KTTH ngày 15/1/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương đến nay chưa phân bổ chi tiết hoặc chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019 khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định và gửi các cơ quan chức năng làm cơ sở triển khai thực hiện và thanh toán vốn cho các dự án.

Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân; tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn ngay từ các tháng đầu năm; rà soát các vướng mắc trong việc thực hiện và thanh toán để kịp thời xử lý. 

Đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Liên quan đến việc phân bổ kế hoạch vốn, ngày 19/2/2019, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 1966/BTC-ĐT gửi các bộ, ngành địa phương đôn đốc việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tổng hợp, báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

Được biết, năm 2019, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN được Quốc hội giao 416.800 tỷ đồng, trong đó, vốn trong nước 369.300 tỷ đồng và vốn nước ngoài 47.500 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 355.617,901 tỷ đồng, đạt 85,32% so với kế hoạch Quốc hội giao.

TQ