Trong tổng số tiền 1 tỷ đồng chiếu theo hồ sơ xin gia hạn thuế và tiền thuê đất đợt này có tới 835 triệu đồng thuộc nhóm thuế GTGT, 177 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, còn lại là thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Cũng theo tổng hợp của cơ quan thuế đến ngày 30/7, tại 8 huyện, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 649 hộ kinh doanh được thẩm định từ cấp xã, phường và cơ quan thuế đề nghị hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19, theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP của Chính phủ. Số hộ kinh doanh doanh thống kê theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được thống kê trên địa bàn là 3.685 hộ.

Theo phân tích của Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu thì hầu hết các trường hợp không có nhu cầu đều cho rằng: Ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh là rất lớn, nhiều trường hợp ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng nên không phát sinh thuế GTGT, không có nhu cầu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Hiện Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để có hướng tham mưu thực hiện nhiệm vụ thuế trong thời gian tới.

PV