Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm 31/10/2015, tổng số nợ thuế, phí có khả năng thu hồi, bao gồm cả nợ cũ và nợ mới phát sinh là 31.690 tỷ đồng, giảm so với thời điểm 31/12/2014 là 4.855 tỷ đồng và giảm 2.734 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2015. Và kết quả, tính đến ngày 25/11/2015, đã có 347/563 doanh nghiệp nợ thuế đã nộp 2.093 tỷ đồng, bằng 17,86% so với số tiền thuế nợ phải thu.

Trong đó, cơ quan Thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu được 490 tỷ đồng, các doanh nghiệp tự nguyện nộp vào ngân sách 1.603 tỷ đồng; có 43 doanh nghiệp (đạt 7,6%) đã nộp hết số tiền nợ thuế vào ngân sách, với số tiền thuế đã nộp là 868 tỷ đồng, bằng 7,4% so với tổng số tiền thuế nợ đã công bố. Do vậy, tổng số tiền thuế nợ còn phải đôn đốc vào ngân sách là 9.627 tỷ đồng.

Để công tác đôn đốc, thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường cán bộ có kinh nghiệm làm công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo tập trung thu hồi dứt điểm khoản nợ đọng hơn 34 nghìn tỷ đồng trong năm 2015.

Một trong những biện pháp mà cơ quan Thuế đã triển khai hiệu quả trong thời gian gần đây là công khai thông tin doanh nghiệp có các khoản tiền thuế chậm nộp đã quá 121 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, tính đến ngày 11/12, Cục Thuế Hà Nội đã công khai đợt 7 danh sách 66 đơn vị nợ thuế đến ngày 31/10 với tổng số tiền nợ gần 136 tỷ đồng. Trong danh sách có doanh nghiệp có số nợ lớn đến 9 tỷ đồng.

 Về con số thu hồi nợ, theo Cục Thuế TP Hà Nội, tính đến ngày 8/12, sau khi bị công khai danh tính, đã có 25/66 đơn vị thu xếp nguồn tài chính và nộp hết nợ thuế với số tiền hơn 728 tỷ đồng. Trong đó, có 12 dự án đã nộp hết nợ tiền sử dụng đất và 13 doanh nghiệp nộp hết nợ thuế, phí.

Cục thuế TP Hồ Chí Minh cũng “bêu tên” 31 đơn vị nợ đọng thuế, trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và thương mại dịch vụ. Doanh nghiệp đứng đầu danh sách này có khoản nợ thuế lên tới hơn 22 tỷ đồng.

Đây cũng là lần thứ 3 trong năm nay Cục thuế TP HCM công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, nợ đọng thuế lên tới 74.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% đã ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, làm xấu đi tính tuân thủ pháp luật và làm người chấp hành tốt nghĩa vụ phải chịu thiệt thòi. Do đó, việc công khai danh tính đối tượng nợ thuế là nhiệm vụ phải làm chứ không phải vì áp lực ngân sách.

Hiện tại, Bộ Tài chính có kế hoạch giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phải công bố định kỳ một cách đầy đủ danh sách những doanh nghiệp nợ thuế vào ngày 15 hoặc 16 hàng tháng, bắt đầu từ quý IV năm nay.

Thùy Dương