Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong quý I/2021 vừa qua, toàn tỉnh có 283 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 6,3% so với cùng kỳ; nhưng vốn điều lệ đăng ký tăng 70,5%.

Cùng với đó, đã có 434 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; trong đó, 377 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 36,4%; 79 doanh nghiệp chờ giải thể, tăng 33% và 57 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 57%.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam nhận định, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn tăng mạnh và giảm về số doanh nghiệp giải thể. Qua đó thể hiện rõ xu hướng của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đó là tâm lý nghe ngóng, chờ đợi, tạm ngừng hoạt động để xem xét tình hình tiến triển của dịch bệnh, rồi quyết định tiếp tục kinh doanh hay đóng cửa, chưa đóng cửa hoàn toàn ở thời điểm này.

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông tin, qua 3 tháng đầu năm đã xử lý cảnh báo và vi phạm thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 445 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là những doanh nghiệp có thể đang hoạt động, đã chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan Nhà nước; hoặc đã ngừng hoạt động nhưng không thông báo.

Về thu hút đầu tư của doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 2,7 triệu USD, giảm 2 dự án và giảm 86,6% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, cấp phép 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 425 tỷ đồng, giảm 10 dự án và 70% vốn đăng ký so cùng kỳ. Như vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng doanh nghiệp và cấp phép đầu tư giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 3 tháng đầu năm nay là 7.317 tỷ đồng, bằng 38% dự toán và tăng 38% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.060 tỷ đồng, bằng 38% dự toán năm và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

N.Phê - Q. Thân