Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững

Cập nhật: 25/11/2019 21:06

(Thanh tra) - Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, bao trùm, không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019. Ảnh: TN

Ngày 25/11, tại thành phố mới Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019 chính thức khai mạc với sự tham gia của 1.000 khách mời là lãnh đạo cao cấp đến từ các tập đoàn kinh tế hơn 60 quốc gia; lãnh đạo đến từ Trung ương, bộ, ngành và các địa phương.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2019 là một sự kiện quan trọng nhằm tập hợp các chuyên gia quốc tế, các nhà quản trị, các nhà đầu tư và các lãnh đạo cấp cao trên các lĩnh vực kinh doanh tập trung trí tuệ, nhằm tìm ra những giải pháp căn cơ và chiến lược phát triển phù hợp vì một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Qua diễn đàn lần này, tỉnh Bình Dương hy vọng sẽ tìm ra được những giải pháp quan trọng mang tính thời đại, nhằm phân bổ lại nguồn lực phát triển của tỉnh theo hướng hiệu quả hơn và được vận dụng phù hợp vào thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới; góp phần phát triển nền kinh tế Bình Dương ngày càng năng động và sẵn sàng cho hội nhập quốc tế; phục vụ hiệu quả cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa mục tiêu phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá sự phát triển năng động của tỉnh Bình Dương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TN

Năm 2019, tỉnh Bình Dương thực hiện đạt và vượt hầu hết các tiêu chí chủ yếu đã đề ra. Toàn tỉnh hiện có 3.745 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 42.050 doanh nghiệp trong nước; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ và khả năng liên kết vùng tốt; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ phát triển tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Bình Dương bước vào giai đoạn phát triển mới, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng.

"Sự phát triển năng động của tỉnh Bình Dương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện Đề án Thành phố thông minh, chúng ta kỳ vọng vào một thành phố Bình Dương thịnh vượng trong tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ Việt Nam tiếp tục nhất quán khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp.

Xây dựng, hoàn thiện, thể chế chính sách đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao…

Để phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, bao trùm, không ngừng đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuấn Nhật