Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 Chợ Con gồm 3 hạng mục: Nút giao Nguyễn Văn Linh bao gồm cầu vượt và vòng xuyến nút giao đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 9/5/2019; tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con và cầu qua Hồ Sen với chiều dài tuyến hơn 1.590 m hiện đang thi công và đoạn tuyến từ ngã 3 đường Chợ Con đến đường Tô Hiệu đang lập trích đo địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Công tác GPMB tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con đi qua 4 phường Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Dư Hàng và Trại Cau với tổng diện tích đất thu hồi hơn 59 nghìn m2.

Đến nay, quận Lê Chân đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB 470 hộ dân/539 thửa đất, với tổng số tiền đã phê duyệt 908 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, công tác thi công dự án đã hoàn thành cầu qua Hồ Sen, cống thoát nước, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng, bê tông nhựa trước cửa UBND quận Lê Chân.

Đoạn từ khách sạn Công đoàn đến hết phạm vi phường Dư Hàng, phía trái tuyến đã rải bê tông nhựa, phía bên phải tuyến đang chuẩn bị rải bê tông nhựa.

Đoạn tiếp về phía nút giao nhà thầu đang tập trung cao thi công thoát nước, nền móng đường, ước khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng.

Qua thực địa kiểm tra tại dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận và biểu dương quận Lê Chân và Ban Quản lý dự án đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ với những cách làm sáng tạo; đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB.

Liên quan đến kinh phí để phục vụ chi trả bồi thường, hỗ trợ và GPMB, kinh phí phục vụ di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh phí phá dỡ các công trình nhà ở, Phó Chủ tịch đề nghị Kho bạc Nhà nước hỗ trợ Ban Quản lý dự án và địa phương trong công tác giải ngân.

Phó Chủ tịch yêu cầu Công ty Điện lực Hải Phòng khẩn trương thực hiện việc ngầm hóa hệ thống lưới điện cáp điện; trong phạm vi mặt bằng đã được giải phóng, các nhà thầu tiếp tục tập trung cao công tác thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của dự án.

 

Kim Thành