Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, ngày 8/12, UBND TP tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu nêu.

Tiếp tục tuyển giáo viên

Về phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, khối doanh nghiệp đang gặp khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư. TP sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh; bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn, lao động tại các khu công nghiệp...

Đối với phát triển làng nghề, TP sẽ tiếp tục quan tâm, đảm bảo về mặt bằng, mở rộng và đầu tư xây mới các cụm công nghiệp làng nghề, đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất, có các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cũng cho biết, năm 2023, cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND TP sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quan tâm chỉ đạo các đơn vị đổi mới tư duy, đặc biệt là phương pháp làm việc. Tiếp tục tăng cường đào tạo và đào tạo lại, nhất là kỹ năng theo vị trí việc làm.

Theo ông Hải, công chức, viên chức ngành y tế, giáo dục đang rất khó khăn, TP sẽ quan tâm rà soát các chính sách hỗ trợ để khắc phục khó khăn này. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục tuyển giáo viên.

Để khắc phục tình trạng cán bộ nghỉ việc, chuyển công tác, tại kỳ họp tháng 9 vừa qua, UBND TP đã trình HĐND TP thông qua nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố (với mức hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng).

“Hiện nay, cùng với lộ trình đã được Trung ương phê duyệt là nâng mức lương cơ sở từ 1/7/2023 từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng; UBND TP cũng đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để TP được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ công chức của TP” - ông Hà Minh Hải nói.

TP tiếp tục giao Sở Nội vụ định kỳ tổng hợp, đánh giá chấm điểm cán bộ đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị căn cứ trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, cải cách hành chính là giải pháp hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay.

leftcenterrightdel
Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ mười, HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: N.H

Rà soát, thanh tra, kiểm tra các dự án giao đất chậm triển khai

Liên quan đến việc hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng tài sản công, ông Hà Minh Hải cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện bổ sung đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Đối với tài sản công là nhà, TP đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 9 quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của TP (gồm quỹ nhà chuyên dùng, quỹ nhà tái định cư, quỹ diện tích tầng 1 chung cư thương mại phải bàn giao về TP…).

Đối với đất đai, đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 5 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 (gồm quỹ đất 20-25%, quỹ đất dự kiến đối ứng cho các dự án BT không đủ điều kiện triển khai theo quy định của Luật Đầu tư)...

Về rà soát các dự án giao đất chậm triển khai, UBND TP cho biết đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra, có kết luận và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, đồng thời cụ thể hoá 12 giải pháp, biện pháp của HĐND TP để xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian tới, UBND TP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Tại ngày làm việc thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nghị quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 7%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.

Về chỉ tiêu tăng trưởng 7% năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải khẳng định, căn cứ bối cảnh dự báo tình hình quốc tế còn diễn biến phức tạp và mục tiêu tăng trưởng của cả nước đặt ra là 6,5%, TP xây dựng 3 kịch bản và chọn kịch bản tăng trưởng 7% (gấp 1,08 lần cả nước) là phù hợp bối cảnh.

Hải Hà