UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố; nhu cầu quay trở lại nơi làm việc ở ngoài tỉnh của người lao động khi dịch bệnh được kiểm soát.

Cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ điều kiện dạy nghề cho các địa phương lựa chọn, để đào tạo nghề cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp phối hợp với Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động cho người lao động.

UBND tỉnh đề nghị lực lượng lao động trở về từ các tỉnh, thành phố chủ động nắm bắt thông tin, liên hệ với UBND cấp xã, các cơ quan liên quan, đăng ký các khóa học nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu và khả năng.

Đăng ký nhu cầu quay trở lại nơi làm việc ở ngoài tỉnh khi doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đề nghị hỗ trợ theo quy định...

Qua tổng hợp kết quả khảo sát bước đầu đối với người lao động từ các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 trở về Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có khoảng 21.500 người có nhu cầu học nghề, cần hỗ trợ việc làm, bao gồm nhu cầu tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Cảnh Nhật