Covid-19 có thể khiến 50 triệu người lao động ngành Du lịch mất việc