Phát huy những mặt mạnh, chấn chỉnh kịp thời sai sót

 Từ năm 2015 tới nay, với phương châm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã thu được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Việc đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra cũng được quan tâm thực hiện…

Qua thanh tra đã giúp các đơn vị là đối tượng thanh tra phát huy những mặt mạnh, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, đồng thời giúp các cấp lãnh đạo có những chỉ đạo khắc phục kịp thời những bất cập, thiếu sót, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước.

Toàn ngành đã triển khai được 267 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc được 262 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 54,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 36,4 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền trên 18,2 tỷ đồng; xử lý hành chính 62 tập thể và 209 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 10 vụ…

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, các sở đã triển khai hơn 9.300 cuộc kiểm tra, phát hiện sai phạm, xử phạt hành chính số tiền 26 tỷ đồng. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng…

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Bến Tre tham dự hội thao tại Cụm Thi đua thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu. Ảnh: CT

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã triển khai 38 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện số tiền sai phạm hơn 2,5 tỷ đồng… Nội dung thanh tra tập trung vào thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC

Trong 5 năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm nhưng chưa dừng lại, tình hình khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra, phát sinh nhiều dạng khiếu kiện đặc biệt, khiếu kiện đất tập đoàn sản xuất, di dời, giải tỏa đền bù… Trước tình hình trên, ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre với vai trò nòng cốt đã tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Công tác tiếp dân tiếp tục được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo. Toàn tỉnh đã tiếp hơn 21.500 lượt công dân. Nội dung tiếp dân chủ yếu về KN đất tập đoàn sản xuất ở Ba Tri, KN đất K22 ở huyện Thạnh Phú, KN liên quan đến thực hiện quy định pháp luật về đền bù giải tỏa các dự án liên quan đến nhà, đất…

Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bến Tre đã chú trọng, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC mới phát sinh, thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực một cách có hiệu quả.

Song song đó, coi việc kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân…

Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre Trương Văn Tỷ cho biết, ngành Thanh tra tỉnh đạt được những thành quả như ngày nay là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành.

Để có được những thành tích đáng tự hào trên, ngoài những nhân tố khách quan còn nhờ sự thống nhất đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực rất lớn của các cá nhân và tập thể đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Chu Tuấn