Báo cáo tình hình kinh tế tháng 7 và 7 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2022 đã giảm nhẹ (0,7%) so với tháng 6/2022 trước những biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển.

Theo ghi nhận của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2022, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 123.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 106.200 lao động, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về vốn đăng ký và tăng 37,6% về số lao động so với tháng 6/2022.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 50,7% về số doanh nghiệp, tăng 1% về số vốn đăng ký và tăng 49% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, với đà tăng mạnh trong các tháng trước, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động 7 tháng đầu năm vẫn tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể giảm 9%.

Cụ thể, cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.006,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621.000 lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2.329,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 31.200 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2022 là 3.335,8 nghìn tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 44.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 lên 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 1.239 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; tuy vậy số doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn tăng lần lượt 9,3% và 21,7%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 7 tháng đầu năm là 56.000 doanh nghiệp, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; 28.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,6%; gần 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9%. Bình quân một tháng có 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguyễn Điểm