Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Công Hùng cho biết, trong năm 2019, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. TP tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Trong năm 2019, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tại TP tiếp nhận là 12.254.254 hồ sơ (Trong đó, 11.180.931 hồ sơ nhận trực tiếp, 1.073.323 hồ sơ nhận trực tuyến), đã giải quyết 12.063.009 hồ sơ, đang giải quyết 407.760 hồ sơ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc tiếp nhận và trả kết quả và thông qua dịch vụ bưu chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi…

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Lê Hòa Bình cho biết: thời gian qua, Sở tổ chức, triển khai ứng dụng CNTT thông qua việc sử dụng App mobile SXD247 trên điện thoại thông minh để cung cấp tiện ích cho người dân, doang nghiệp (DN) trong việc thực hiện TTHC…

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP Lê Hòa Bình, việc triển khai ứng dụng CNTT đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực trong quan hệ giữa Sở Xây dựng với người dân, tổ chức và DN. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở đã nâng cao năng lực quản lý, điều hành; đưa ra các quyết định nhanh chóng và kịp thời nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức, DN khi tham gia các TTHC…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tặng Bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2019. Ảnh: TM

 

Tại UBND quận 1 cũng thí điểm triển khai mô hình “Tiếp nhận đăng ký TTHC không giấy” trong các lĩnh vực kinh tế, lao động, tư pháp, đô thị, nội vụ và dịch vụ trực tuyến đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện mô hình này, UBND quận 1 đã thực hiện giải pháp hiệu chỉnh phần mềm dịch vụ công trực tuyến đăng ký theo hướng rút gọn các thông tin yêu cầu người dân nhập liệu. Hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để “Đăng ký giải quyết TTHC” và chụp, gửi các giấy tờ liên quan…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình CCHC TP; các sở - ban ngành, quận huyện, phường xã, thị trấn cần phải tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC năm 2020 tại đơn vị, theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân thân thiện, nhanh chóng, hiện đại…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TM

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong  cũng đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; lấy kết quả, hiệu quả trong công tác CCHC và tỷ lệ hài lòng của người dân, DN để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng…

Ngoài ra, cần ứng dụng hiệu quả CNTT để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, DN đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn…

Tuấn Minh