Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/8/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 449 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,696 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,6% dân số.

Toàn ngành thu được 30.912 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2019, toàn ngành thu 231.200 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH 155.583 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.082 tỷ đồng, thu BHTN 11.560 tỷ đồng, thu BHYT 60.974 tỷ đồng.

Trong tháng, toàn ngành cũng giải quyết 9.547 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 81.400 người hưởng trợ cấp một lần; 935.788 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, đã giải quyết 75.018 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 580.278 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.851.331 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong tháng, cả nước có khoảng 14,75 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 08 tháng đầu năm có khoảng 118,083 triệu lượt người KCB BHYT.

Toàn ngành còn phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 60.500 người hưởng chế độ BHTN (trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 08 tháng đầu năm, giải quyết cho 544.062 người hưởng chế độ BHTN.

Cũng trong tháng, toàn ngành đã chi BHXH, BHYT, BHTN 25.879 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 207.664 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch cả năm. Trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 28.856 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 106.476 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.688 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 67.644 tỷ đồng.

Khánh Vân