Tính đến ngày 22/1, trên địa bàn tỉnh có 113 doanh nghiệp đã gửi báo cáo tình hình tiền lương năm 2018, với mức lương bình quân là 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương cao nhất tại các doanh nghiệp là 100 triệu đồng/người/tháng; tiền lương thấp nhất gần 3 triệu đồng/người/tháng. 

Đối với tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019, có 82 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết; trong đó, tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất trên 43 triệu đồng/người/tháng, tiền thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người/tháng. 

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có 107 doanh nghiệp báo cáo; trong đó Công ty cổ phần sản xuất ôtô Hyundai Thành Công có mức thưởng Tết cao nhất với số tiền gần 200 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng Tết thấp nhất là 100.000 đồng/người/tháng. 

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 3.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng số lao động 18.800 người; trong đó, có 18 doanh nghiệp Nhà nước, 19 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước; 50 doanh nghiệp FDI và 2.931 doanh nghiệp dân doanh. 

Qua khảo sát cũng như báo cáo của các doanh nghiệp, không có doanh nghiệp nào nợ lương và trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

PV