Các tổ chức quản lý hoạt động xây dựng như: Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý Dự án (DA) đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND cấp huyện và các phòng, ban liên quan, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ quan, doanh nghiệp) chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị do mình quản lý, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Có trách nhiệm chủ trì nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn trong không gian thi công, sản xuất như sàn công tác, vận thăng, thang máy và không gian kín khác tại công trường; không sử dụng điều hòa ở chế độ nhiệt độ thấp.

Tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc có tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng tại các công trường; vệ sinh khử khuẩn phù hợp công trường xây dựng sau mỗi ca làm việc. Tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình; đo thân nhiệt cho người lao động vào đầu và cuối mỗi ca và xử lý theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Tiếp tục tổ chức rà soát quản lý người lao động đến từ các nơi, phối hợp với chính quyền địa phương nơi có công trình nhằm áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”.

Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn hình thức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phù hợp với yêu cầu tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo yêu cầu theo quy định, xử lý các trường hợp không đảm bảo tuân thủ các quy định.

N.P