Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã trình tờ trình về ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 03/2018 về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng, nếu Nghị quyết được thông qua, dự kiến năm 2019 ngân sách thành phố cho phần thu nhập tăng thêm sẽ tăng thêm khoảng 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước sự tranh luận của nhiều đại biểu, bà Thắng cho hay "cần phải xin thêm ý kiến của Bộ Tài chính về mức chi liên quan đến dự thảo Nghị quyết".

Thảo luận về tờ trình này, ông Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh”, đề nghị chưa thông qua Nghị quyết bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ thu nhập tăng thêm như tờ trình của UBND TP HCM.

Sau khi nghe tờ trình của UBND TP, ông Cang cho rằng vẫn còn nhiều ý kiến chênh nhau. “Nếu thông qua Nghị quyết theo dự thảo tờ trình thì có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất, tổng chi không thay đổi nhưng bổ sung thêm đối tượng. Thứ hai thay đổi tổng chi. Để có cơ sở thảo luận HĐND nên cân nhắc lại việc thông qua dự thảo tờ trình”, ông Cang nói.

Về vấn đề này Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, do việc này khá bức xúc, còn băn khoăn, trăn trở nhiều (đối tượng cán bộ 68) nên UBND TP mới trình để thông qua. Nếu các đại biểu vẫn còn nhiều băn khoăn thì có thể dừng tờ trình để nghiên cứu, hoàn thiện kỹ hơn.

Các đối tượng được bổ sung gồm: Người được tuyển dụng vào công chức viên chức đang thực hiện chế độ tập sự. Người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định 68/2000 tại khối sở ngành quận huyện, với hơn 8.800 người. Người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt, hiện có 197 người.

"Nếu gác lại thì quá đơn giản", Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nói. Theo bà, nếu bàn bạc, tháo gỡ và thông qua được tại kỳ họp này sẽ tạo được động lực cho đối tượng không nhỏ người lao động, đặc biệt là sau một thời gian thực hiện đã thấy rõ sự chênh lệch, thiếu hợp lý khi thực hiện. 

"Tôi đề nghị bàn cho kỹ. Không phải vì gặp khó khăn mà dừng lại, nếu dừng lại thì đối tượng thiệt thòi là những cán bộ, công chức được dự kiến tăng thu nhập sẽ thiệt thòi".

Bà Tâm đưa ra hai phương án. Một là tạm ngưng thông qua để hoàn thiện dự thảo, hai là tiếp tục bàn bạc để thông qua tại kỳ họp này. 

Sau gần hai tiếng thảo luận, khi lấy ý kiến biểu quyết, 100% đại biểu đều nhất trí phương án một. 

Nghiêm Lan