Theo tổng hợp của TKV, năng suất lao động tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi của các đơn vị trong khối sản xuất, kinh doanh than, tính đến hết tháng 7/2019 đạt 331 tấn/người; tăng 10% so với cùng kỳ. Năng suất lao động tính theo doanh thu của các đơn vị trong khối sản xuất than 7 tháng đầu năm 2019 đạt 0,68 tỷ đồng/người; tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Thời gian qua, TKV đã đẩy mạnh chương trình hành động ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa trong các khâu sản xuất, khiến năng suất tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi tăng cao. Đồng thời, TKV cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng chuyển đổi từ sản xuất - tiêu thụ sang sản xuất - kinh doanh, do đó năng suất lao động tính theo doanh thu cũng tăng đáng kể.

Bám sát chương trình hành động, các đơn vị khai thác than hầm lò đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi công nghệ khai thác hầm lò theo hướng áp dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, có công suất lớn; công tác cơ giới hóa trong khai thác, đào lò được đặc biệt quan tâm thúc đẩy, nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, tăng năng suất, chất lượng. Trong khi đó, các đơn vị khai thác than lộ thiên đã tập trung chỉ đạo điều hành ổn định hệ số bóc đất, thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm tổn thất tài nguyên, tích cực đầu tư thêm các phương tiện công suất lớn để tăng năng lực bốc xúc và vận tải mỏ...

TKV cũng cho biết, đến hết tháng 7/2019, doanh thu đã đạt 79.974 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu than đạt 45.585 tỷ đồng. Cùng với sản xuất than, các khối kinh doanh khác của TKV như khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp… đều có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập tăng 6 - 7% so với năm 2018.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm nay, trước áp lực nhu cầu than ngày một tăng cao, TKV đã chỉ đạo các đơn vị tập trung sản xuất ở nhịp độ cao, gia tăng tối đa sản lượng than khai thác, tăng nhập khẩu và đẩy mạnh chế biến, pha trộn than, đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các đơn vị tiêu thụ đã ký cam kết. TKV luôn ý thức cao trách nhiệm cung ứng than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng than khai thác của TKV đạt 24,5 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ 26,6 triệu tấn, bằng 63% kế hoạch; trong đó, than tiêu thụ hộ điện là 21,4 triệu tấn, tăng 18% cùng kỳ, tương ứng tăng 3,2 triệu tấn.

Song song với sản xuất, TKV cũng đã trồng cây phủ xanh thêm 75ha bãi thải, nâng tổng diện tích bãi thải được trồng cây, phủ xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lên 200ha; duy trì hoạt động 50 trạm xử lý nước thải đã xây dựng đảm bảo quy chuẩn môi trường.

PV