Chuyển biến tích cực, nhiều thành tựu nổi bật

Những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ Tiêu Minh Dưỡng cho biết, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2019 là 8.634 hồ sơ tăng 10,69% so với cùng kỳ năm 2018 (7.800 hồ sơ). Trong đó số hồ sơ tiếp nhận tại trụ sở chính: 5.296 hồ sơ; Văn phòng Phước Thới: 1.771 hồ sơ; Văn phòng Thới Lai: 451 hồ sơ và Văn phòng Thốt Nốt: 1.116 hồ sơ.

Cũng theo ông Dưỡng, trong 9 tháng của năm 2019, tỷ lệ rà soát kiểm tra, thẩm định hồ sơ và dự thảo quyết định đúng đối tượng, quy trình và tiến độ cũng như tỷ lệ theo dõi hồ sơ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lưu trữ hồ sơ kịp thời, đúng quy định đạt 100%.

Đánh giá khái quát về kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, có nhiều thành tựu nổi bật.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp liên tục được khẳng định trong văn bản luật và được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời. Tính đến hết năm 2018, đã hỗ trợ cho gần 5 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 96,8% được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề ngày càng được tăng cường hiệu quả; Việc triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo theo phương châm 3 đúng "đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn".

Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và hợp tác quốc tế trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh. Các ngành, các cấp trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp được phối hợp chắt chẽ và được các ngành, các cấp và xã hội đánh giá cao.

“Bảo hiểm thất nghiệp thực sự trở thành điểm tựa của người lao động và người sử dụng lao động”, ông Tú nói.

Đến năm 2025, Qũy Bảo hiểm thất nghiệp vẫn an toàn

Đáng chú ý, số lượng người tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục tăng qua các năm. Tính đến năm 2018 có trên 12,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 87,7% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (14,45 triệu người), tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 361.586 đơn vị.

Tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng qua các năm, tính đến thời điểm năm 2018, bình quân tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng của người lao động là hơn 4,9 triệu đồng, tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 là 15.531 tỷ đồng.

Số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, đã có 936.595 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 110.297 người.

Cũng theo Cục Việc làm, do số người được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng dẫn đến tổng tiền chi cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng. Tổng chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện năm 2018 là 9.722 tỷ đồng, trong đó chi cho trợ cấp thất nghiệp chiếm 92,8%, chi hỗ trợ học nghề chiếm 0,9%, chi bảo hiểm y tế chiếm 4,1% so với tổng chi cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Với ước kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2018 theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 79.073 tỷ đồng, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) Lê Quang Trung cho rằng, dự báo đến năm 2025, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn.

Theo đánh giá của ông Lê Quang Trung, bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội cũng như công cụ quản trị thị trường lao động, giúp bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề.

Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Luật Việc làm vào năm 2021- 2022.

Hướng sửa đổi sẽ là hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cả doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, khắc phục tình trạng gian lận, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.

Thành Công