Theo Quyết định số 628/QĐ-UBND, ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Thành được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 24/2/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Công Thành (SN 1975), tốt nghiệp Phân viện Báo chí & Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí & Tuyên truyền). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TT&TT, ông Nguyễn Công Thành là Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh.

Hải Yến