Trước đó, ngày 13/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 01/7/2019.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, việc bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghiên cứu, rà soát và thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự thay thế theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Bùi Văn Nam. Ảnh: HA

 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/7/2019 đối với ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

TQ