Những khoản nợ lớn từ chi phí đi xuất khẩu lao động có thể sẽ khiến người lao động Việt Nam dễ trở thành nạn nân của nạn buôn bán người và lao động cưỡng bức.

 

Theo TTXVN/Vietnam+